top of page

CO2-Prestatieladder

Welkom op de CO2-pagina van V.O.F. van der Heijden. Deze pagina is speciaal ingericht om de informatie met betrekking tot de CO2-prestatieladder van V.O.F. van der Heijden te publiceren en te communiceren.

Een woord vooraf:

"Terugdringen van energie en CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. V.O.F. van der Heijden is zich hiervan bewust en neemt de verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.

Die verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het energie- en brandstofverbruik, waarbij het jaar 2013 als basisjaar is genomen. Op basis van de resultaten is door V.O.F. van der Heijden een analyse uitgevoerd (CO2 Emissie-inventarisatie) en is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het energieverbruik en de CO2-emissie te reduceren. De uitwerking daarvan treft u in het Energie Management Actieplan. Middels de benoemde stappen in dit meerjarenplan (2014-2024) denken wij een reductie in 2024 bereikt te hebben van 7,1%. Deze 7,1% wordt bereikt door 6,1% binnen scope 1 te reduceren en 0,98% in scope 2. "

bottom of page